श्रीचन्द्रशेखराष्टकम् | Chandrashekhar Ashtakam Lyrics

Chandrashekhar Ashtakam Lyrics In Hindi चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाम् । चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्षमाम् ॥ रत्नसानु शरासनं रजताद्रि शृङ्ग निकेतनं, शिञ्जिनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानल सायकम् । क्षिप्रदग्द पुरत्रयं त्रिदशालयै रभिवन्दितं, चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं...

Read more

Shiv Bhajan

Ganesh Bhajan

Ganesha Pancharatnam Lyrics

Ganesha Pancharatnam Lyrics । श्री गणेश पंचरत्नम

Ganesha Pancharatnam Lyrics । श्री गणेश पंचरत्नम मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् । अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्...

NEWS INDEX

Chandrashekhar Ashtakam Lyrics

श्रीचन्द्रशेखराष्टकम् | Chandrashekhar Ashtakam Lyrics

Chandrashekhar Ashtakam Lyrics In Hindi चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाम् । चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्षमाम् ॥ रत्नसानु शरासनं रजताद्रि शृङ्ग निकेतनं,...

Bilvashtakam In Telugu | బిల్వాష్టకం

Bilvashtakam In Telugu Lyrics !! త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ! త్రిజన్మపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ 1 ॥ !! త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ...

Page 1 of 155 1 2 155

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

dafa sports

iplwin app