Monu Tiwari

Monu Tiwari

Bilvashtakam In Telugu | బిల్వాష్టకం

Bilvashtakam In Telugu Lyrics !! త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం ! త్రిజన్మపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ 1 ॥ !! త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ...

Bilvashtakam Lyrics

श्री शिव बिल्वाष्टकम् | Bilvashtakam Lyrics

Bilvashtakam Lyrics In Hindi !! त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं ! त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम् ॥ 1 ॥ !! त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च ह्यच्छिद्रैः...

Vishwanathashtakam Lyrics

श्रीकाशीविश्वनाथाष्टकम् | Vishwanathashtakam Lyrics

Vishwanathashtakam Lyrics !! गङ्गातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् । नारायणप्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥1॥ !! वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम् । वामेनविग्रहवरेणकलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥2॥ !!...

Vedasara Shiva Stotram

वेदसारशिवस्तवः | Vedasara Shiva Stotram

Vedasara Shiva Stotram पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् ॥1॥ महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं...

Shivashtakam Lyrics

शिवाष्टकम् | Shivashtakam Lyrics

Shivashtakam Lyrics In Hindi !! प्रभुं प्राणनाथंम् विभुं विश्वनाथंम् जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजाम् । भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे ॥ १ ॥...

Shiv Pratah Smaran Stotram

शिवप्रातःस्मरणस्तोत्रम् | Shiv Pratah Smaran Stotram

Shiv Pratah Smaran Stotram !! प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् । खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥1॥ !! प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम्...

Page 2 of 79 1 2 3 79

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

dafa sports

iplwin app